Browsed by
Tag: Rekrytering

Checklista för en lyckad rekrytering

Checklista för en lyckad rekrytering

Att göra lyckade rekryteringar kan vara det som skiljer ett medelmåttigt företag mot ett fantastiskt företag. Att hitta rätt personer för rätt uppdrag helt enkelt. Det är en svår utmaning och oftast krävs det många års erfarenhet innan man som företag själva hittar en metod eller arbetsprocess för att lyckas med sina rekryteringar. En genväg är självklart att använda sig av ett respekterat rekryteringsföretag, som redan har en arbetsprocess klar för detta. Det är oftast en mer kostsam väg, men kan många gånger vara värt det för att säkerställa en lyckas rekrytering.

Men om vi utgår från att ni som företag själva vill genomföra era rekryteringar, då finns det flertalet delar som är viktigt att tänka på. Ytterst handlar det om att använda en metod som möjliggör både respekt för kandidaten och en intern förståelse för organisations behov.

Här är en checklista som du kan inspireras av för att lyckas i dina kommande rekryteringar:

  1. Definiera rollen som ni söker. Vilken kompetens och personlighetstyp eftersöks till den rollen. Definiera framgångsfaktorer och motivationsfaktorer kopplade till den rollen. Undvik långa önskelistor på vad den sökande ska kunna, det riskerar att sortera bort bra kandidater.
  2. Ta fram en tydlig tidsplan och rekryteringsprocessen skall se ut. När skall ni annonsera ut rollen, när vill ni se att personen börjar arbeta hos er. Se även till att ta fram om det skall inkluderas personlighetstester, färdighetstester eller bakgrundskontroller på den sökande.
  3. Ärlig bild av företaget. Under framtagandet av annonser och intervjuerna är det viktigt att en ärlig bild av företaget och den tilltänkta rollen är det som förmedlas. Detta för att tydliggöra för kandidaten direkt från start om det är något för hen.
  4. 5-4-3-metoden. Arbeta enligt 5-4-3 metoden, dvs; Titta på fem sökandes CV, välj ut fyra till intervju, gör tester, djupintervjua och ta referenser på tre.
  5. Gör djupintervjuer kopplade till testerna och ta referenser.
  6. Kalla en eller två sökande till slutintervju.